MIEDŹ

Temperatura topnienia -1084,3oC
Temperatura wrzenia - 2560oC
Gęstość - 8,96 g/cm3
Przewodność elektryczna - 59 MS/m

Miedź w stanie czystym to doskonały przewodnik ciepła i elektryczności. Dlatego wykorzystywana jest w produkcji przewodów elektrycznych. W warunkach domowych miedzi nie szkodzi suche powietrze, a w przypadku podgrzania – pierwiastek ten reaguje z tlenem. Jego ważną cechą jest odporność na korozję, która zależy w dużej mierze od charakteru środowiska. I tak na przykład woda naturalna (z CO2 i O) działa na miedź, a woda morska nie. Na miedź silnie działają: chlor, chlorek amonu, chlorek glinu, chlorek żelaza, fluorek amonu, kwas siarkowy w wyższych temperaturach, siarkowodór, a nieco słabiej: chlorek sodowy, chlorek wapnia, chlorowodór, kwas solny, siarczek sodowy, wapno bielące, zaprawa murarska. Rozpuszczalnikiem miedzi jest kwas azotowy.

Pręty miedźiane oraz inne wyroby i półwyroby z miedzi znajdują zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach. Między innymi wykorzystuje się je w różnego rodzaju instalacjach – wodnych, elektrycznych, grzewczych czy telekomunikacyjnych. Miedź używana jest też do pokrywania dachów, produkcji aparatury dla przemysłu czy obwodów drukowanych i części maszyn elektrycznych. Nie brakuje jej również w budownictwie (miedziane elementy architektury) oraz w nowoczesnych technologiach materiałów mikro- i optoelektronicznych.